De SKM

De SKM

Wie we zijn 

→ The Small Mustelid Foundation

De SKM is sinds 2010 pionierend werkzaam met onderzoek dat zich richt op het voor het voetlicht zetten van kleine marterachtigen (bunzing, wezel en hermelijn) als ‘vergeten soortgroep’ van de Nederlandse natuurbescherming. Specifiek richten we ons integraal op het beantwoorden van de volgende vragen:

 • Wat is de status van kleine marterachtigen (bunzing, wezel en hermelijn) actueel in cultuur- en natuurlandschappen van Nederland; gaat het goed of juist minder met ze?
 • Indien kleine marterachtigen zijn afgenomen tegenover bepaalde referenties, wat zijn dan de bedreigende factoren?
 • Waar komen kleine marterachtigen het meest algemeen voor en wat is daar hun habitatvoorkeur?
 • Welke onderzoeksmethoden en -middelen kunnen het beste worden ingezet om deze heimelijke dieren gericht en effectief in het veld vast te stellen?
 • Hebben kleine marterachtigen een indicatieve waarde voor de ecologische gesteldheid van ons cultuurlandschap?
 • Hoe gaat het met hun prooidieren (bijvoorbeeld de populatiecycli van de veldmuis)?
 • Hoe kunnen we kleine marterachtigen beter beschermen in ons almaar veranderende moderne cultuurlandschap?

De ontwikkeling van detectiemethoden voor kleine marterachtigen door de SKM (waaronder de zogenoemde Mostela-methode) levert inmiddels de mogelijkheid om dieren te inventariseren (aantonen aanwezigheid) en monitoren (volgen van ontwikkeling van lokale populaties). Hiermee kan vervolgens meer inzicht worden verkregen in de status en ecologie van de dieren. Met beter inzicht in het voorkomen van kleine marterachtigen en hun habitatvoorkeuren kunnen ook beter toegesneden beschermingsmaatregelen worden opgesteld.

→ De SKM als stichting en contact

Samenwerking

De SKM werkt in dit verband internationaal (als Dutch Small Mustelid Foundation) samen met andere onderzoekers, o.a. middels het European Mustelid Colloquium, University of Cumbria, Polish Mammal Society, Werkgroep Boommarter Nederland, IUCN Small Carnivore Specialist Group en het Zwitserse Wieselnetz. Naast kleine marters, voeren leden van de SKM ook onderzoek uit naar andere marterachtigen, waaronder de boommarter, steenmarter en otter.

Doelen

Het volgende heeft de Stichting Kleine Marters de komende jaren als doelen gesteld:

 • Inventarisaties (pilot-studies) en monitoring van kleine marters in verscheidene landschappen van Nederland (habitatreferentieonderzoek).
 • Verdere ontwikkeling van onze onderzoeksmethodiek in internationaal verband, met bevordering van wetenschappelijk onderzoek.
 • Het vaststellen van goed toegesneden beschermingsmaatregelen voor terreinbeheerders.
 • Het geven van cursussen in de ecologie en onderzoek van kleine marters voor bijvoorbeeld terreinbeheerders en ecologisch adviesbureaus.
 • Adviseren in bepaalde vraagstukken, bijvoorbeeld omtrent kleine marters en predatie van weidevogels.
 • Het bevorderen van onderzoek naar doorvergiftiging met tweede generatie (anti-bloedstollende) rodenticiden (de zogenaamde SGARs) in kleine marters.
 • Publiceren van bevindingen en deelname aan wetenschappelijke bijeenkomsten.
 • Publieke voorlichting, ondermeer met actuele nieuwsrubrieken op onze nieuwspagina en op Facebook.

Stichting Kleine Marterachtigen