Nieuws

Bestuurswijzigingen

Wij hebben helaas afscheid moeten nemen van Erwin van Maanen, die is vertrokken als bestuurslid van de Stichting Kleine Marters. Erwin kan worden gezien als een van de initiatiefnemers op het gebied van onderzoek en bescherming van kleine marterachtigen in Nederland. Samen met een groep enthousiastelingen heeft hij in de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan de kennis en kunde die er op dit moment is over kleine marters. Wij danken Erwin voor zijn bijdrage en inzet en wensen hem veel succes toe met zijn verdere werkzaamheden op het gebied van onder andere de wolf en rewilding.

De SKM heeft Tim Hofmeester bereid gevonden om als bestuurslid van de SKM toe te treden. Tim, onderzoeker bij de Zweedse landbouwuniversiteit in UmeƄ, is al enkele jaren betrokken bij de stichting als extern adviseur. In zijn nieuwe functie als voorzitter zal hij samen met de andere bestuursleden, Fokko Bilijam en Jeroen Mos, een bijdrage gaan leveren aan onderzoek, advies en bescherming ten aanzien van de kleine marterachtigen in Nederland en daarbuiten. In zijn nieuwe taak wil hij zich vooral gaan richten op verbinding en samenwerking, met een focus op internationale samenwerking.