Bezoek van het Vincent Wildlife Trust uit Engeland 16-17 juni 2018

Bezoek van het Vincent Wildlife Trust uit Engeland 16-17 juni 2018

Internationale samenwerking onderzoek kleine marterachtigen

Pionierend onderzoek

Sinds 2010 timmeren leden van de Stichting Kleine Marters (SKM) in Nederland aan de weg met onderzoek naar het wel en wee van kleine marterachtigen (bunzing, wezel en hermelijn). Met de uitvinding van de zogenaamde Mostela-methode heeft de SKM over de jaren een werkwijze ontwikkelt waarmee kleine marters effectief in het veld gemonitord kunnen worden, en daarmee veel inzicht in de leefwijze van deze dieren verkregen. Voorheen werd deze soortgroep amper of niet belicht. Inmiddels groeit ook het inzicht dat het waarschijnlijk niet goed gaat met deze dieren in ons steeds intensiever wordende cultuurlandschap. Vooral de hermelijn schittert in afwezigheid in veel gebieden, of komt in aanzienlijk lagere dichtheden voor dan zijn kleine neefje de wezel; die slechts plaatselijk nog in redelijk hoge dichtheden kan voorkomen. De constatering dat vinger aan de pols moet worden gehouden en betere bescherming op landschapsniveau wellicht nodig is, is inmiddels ook verder doorgedrongen. Een tweetal provincies heeft beleid voor een striktere bescherming van deze dieren binnen het kader van de Wet natuurbescherming, maar dit zou volgens de SKM breder ingesteld kunnen worden landelijk en met betere onderbouwing.

Europees bezoek

Tijdens deelname aan het 32nd European Mustelid Colloquium in Lyon in Frankrijk in 2017 werd duidelijk dat ook op Europees niveau de kennis over de ecologie en natuurbeschermingsstatus van kleine marters bijzonder mager is. Tevens is er breeduit het vermoeden dat het vooral met de bunzing niet goed gaat. Ook in verband met het gebruik van ‘nieuwe generatie’ rodenticiden groeit het vermoeden dat het ‘kind met het badwater wordt weggegooid’ door ongewenst ecotoxicologische doorwerking in voedselketens, waarin kleine marters een belangrijke ecologische rol spelen.

Op het Colloquium werd dan ook veel kennis met betrokken groepen uitgewisseld en samenwerking gecreëerd. Zo is er samenwerking met het Zwitserse Wieselnetz, Research Institute Polish Academy of Sciences (MRIPAS) en de Universiteit van Cumbria. In het weekend van 16-17 juni j.l. kwamen leden van het Vincent Wildlife Trust (VWT) uit Engeland bij de SKM op bezoek om kennis uit te wisselen en te leren over de toepassing van de Mostela-methode. De SKM heeft een uitgebreid en succesvol programma voor dit bezoek gemaakt, met velddemonstraties van boommarter- en wezelonderzoek. Op basis hiervan is de samenwerking versterkt en wordt het onderzoek naar kleine marters met de Mostela-methode in Engeland verder uitgebreid. Hiermee wil de SKM samen met anderen het onderzoek naar de populatie-ecologie en bescherming van kleine marters in Europa in vergelijkend kader versterken. Het VWT gaat ermee aan de start met een aantal gebiedsgerichte onderzoeken naar kleine marters.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *