De stichting en contact

De stichting en contact

De Stichting Kleine Marters (SKM) is KvK-geregistreerd. We zijn een non-profit organisatie die zich inzet voor (beschermings)onderzoek naar kleine marterachtigen.

Voor meer informatie over kleine marterachtigen en over hoe de Stichting Kleine Marterachtigen kan bijdragen aan voorlichting, onderzoek en bescherming van onze kleine marters neem contact met ons op.

→ contact

kleine marterachtigen
Hermelijn in winterkleed. (©E. van Maanen)

Ons team bestaat momenteel uit de volgende leden:

Tim Hofmeester

Tim Hofmeester (Amsterdam, 1987) is gepromoveerd dierecoloog (Wageningen Universiteit, 2016) en momenteel werkzaam als onderzoeker bij het departement voor wild, vissen en milieu studies aan de Zweedse landbouwuniversiteit in Umeå. Zijn passie voor marters begon met zien van een veelvraat in de dierentuin in Götenbörg, Zweden in 2003, werd versterkt door een ontmoeting met een boommarter in de Biebrza in Polen in 2005 en is daarna niet meer weggegaan. Vanaf het jaar van de bunzing in 2008 is hij actief met kleine marters in Nederland, waarbij de nadruk lag op secties van verkeersslachtoffers als vrijwilliger bij Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra). Als docent en wetenschapper probeert hij vooral om de wetenschappelijke onderbouwing van veldmethoden te verbeteren en informatie over kleine marters over te brengen op een breed publiek. Sinds hij in Zweden zit zet hij zich ook in voor meer internationale samenwerking op het gebied van kleine marter onderzoek.

Tim in actie met een sporenplaat.

Erwin van Maanen

Erwin van Maanen (Arnhem, 1967) is ecoloog en natuurwetenschappelijk milieukundige (BSc. Hons. University of Adelaide (Australië, 1987) en Universiteit van Nijmegen, 1995). Hij werkt momenteel als onafhankelijk ecologisch onderzoeker en adviseur (adviesbureau Econatura), werkt samen met anderen aan verwildering van mens en natuur middels de Rewilding Foundation (ondermeer aan herintroductie van de lynx in Engeland) en is Visiting Research Fellow aan de University of Cumbria (Engeland). Zijn interesse in het leven van kleine marters werd gewekt door een vriendje van vroeger in Duitsland, die ze toen nog wel eens ving. Tegenwoordig werkt Erwin professioneel aan (internationale) natuurbeschermingsvraagstukken, waaronder ook de ecologie en bescherming van kleine marterachtigen. Daarnaast doet hij al vanuit zijn jeugd ecologisch onderzoek naar roofvogels, uilen en andere roofzoogdieren, waaronder tegenwoordig de boommarter, steenmarter en grotere roofdieren als de wolf.

Erwin in het veld bij het levend vangen van muizen.

Jeroen Mos

Jeroen Mos (Den Helder, 1976) studeerde Diermanagement (Van Hall Instituut, Leeuwarden, 2005) en Ecologie (Wageningen Universiteit 2009). Tijdens een stage in Canada (begin 2003) kwam hij voor het eerst in aanraking met een marterachtige; de Amerikaanse boommarter.Hij studeerde aan de WUR af met onderzoek naar de voedselecologie van de Das. Na zijn afstuderen werkte hij ondermeer mee aan een onderzoek naar wezels in het Engelse Kielder Forest (eind 2003) en in Białowieża (Polen, 2007), waaruit zijn interesse voor deze dieren stevig werd gewekt. In 2012, combineerde Jeroen de techniek van sporenbuizen samen met de opkomende cameraval in een eerste prototype van de Mostela. Momenteel is Jeroen werkzaam als senior adviseur ecologie en vakgroepleider bij ingenieursbedrijf Aveco de Bondt.

Jeroen in actie met ‘zijn’ Mostela.

Fokko Bilijam

Fokko Bilijam (Leeuwarden, 1968) is na zijn propedeuse Milieuhygiëne (Wageningen 1989) afgestudeerd aan het Prof. H.C. van Hall Instituut 1993 te Groningen (tegenwoordig Hogeschool Van Hall Larenstein). Momenteel is hij werkzaam in de IT bij Politie Nederland en ondersteunt daar diverse bijzondere afdelingen met slimme oplossingen bij complexe vraagstukken. Opgegroeid temidden van het veenweidegebied en houtsingels in Friesland lag al snel de interesse bij de weidevogels. Tijdens vrijwilligerswerk voor de weidevogels, is hij in aanraking gekomen met de hermelijn en wezel. Sinds kort zwemt er in zijn oude achtertuin ook weer de otter. De hermelijn en wezel lijken daarentegen echter verdwenen. Fokko levert veel van de technische innovatie binnen het werk van de SKM (waaronder verfijning van de Mostela), met oog voor robuuste en simpele oplossingen. Naast het inventariseren van kleine marters is Fokko bezig actief binnen het Ottermeetnet, met bevers tellen, oehoes in kaart brengen en met boommarters speuren.

Fokko Bilijam is ‘onze technische man’ binnen de SKM.