Diensten

Diensten

De Stichting Kleine Marters is graag van dienst in het bevorderen en uitvoeren van onderzoek naar kleine marters in Nederland en internationaal. Dit in opdracht. De SKM was reeds actief in het uitvoeren van veldonderzoek op basis van eerstehands opgedane kennis. Basiskennis van de ecologie van kleine marterachtigen is van belang om gericht en effectief onderzoek te kunnen doen.

Daarnaast kunnen wij cursussen en lezingen verzorgen. Een reeks van lezingen en adviezen is reeds gegeven aan diverse natuurorganisaties, adviesbureaus, universiteiten en hogescholen en een biologielerarencongres; tevens een poster op het European Mustelid Colloquium. Leden van de SKM adviseerde tevens meermaals bij het schrijven van tijdschriftartikelen en brachten kleine marters voor het voetlicht in TV- en radio-uitzendingen, zoals Vroege Vogels.

De volgende diensten kunnen worden geleverd op basis van deze ervaringen:

  • Lezing over de ecologie van kleine marters en inventarisatieonderzoek naar deze soortgroep, waarin vrijwel alles aan bod komt om de complexe leefwijze van deze dieren goed te begrijpen als belangrijke basis voor het doen van onderzoek.
  • Een dagcursus  in ecologie en onderzoek van kleine marterachtigen voor het verkrijgen van goed inzicht voor bijvoorbeeld uitvoering van ecologische beoordelingen (veldonderzoek kleine marterachtigen) in het kader van de natuurbescherming. Dit is een praktijkcursus.
  • Het uitvoeren van veldonderzoek met eenmalige inventarisaties of meerjarige monitoring.
  • Advisering over beschermingsmaatregelen kleine marterachtigen voor natuurterreinbeherende organisaties en overheden.

De SKM verzorgt naast de georganiseerde workshops ook in-house training over kleine marterachtigen voor ecologische adviseurs. Hierin wordt uitgebreid en vanuit eerstehands kennis praktische informatie over de ecologie en bescherming in het licht van de Wet natuurbescherming behandelt; tevens met behulp van voorgelegde cases. Inmiddels zijn meerdere van deze workshops gehouden.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van deze diensten neem → contact met ons op.