Kennisdeling en cursussen

Ondersteuning en Advies

Een van de speerpunten van de SKM is het delen van ervaring en kennis op het gebied van de ecologie van, veldonderzoek en effectenstudies naar kleine marterachtigen. De SKM vervult sinds enkele jaren een ondersteunende en adviserende rol voor onder andere (semi)overheids instanties en ingenieursbureaus die om uiteenlopende redenen betrokken zijn bij deze complexe soortgroep. Hierbij valt te denken aan het tot stand komen van beleid, uitvoeren van (veld)onderzoek, het opstellen van effectenstudies en het inhoudelijk beoordelen van ontheffingsaanvragen Wet natuurbescherming met betrekking tot kleine marters. Om invulling te geven aan inhoudelijke ondersteuning en advies  voorziet de SKM in verschillende workshops.

Jaarlijkse workshop “Kleine marters en de Wet natuurbescherming in de praktijk” 

In 2018 en 2019 heeft de SKM enkele eendaagse workshops gegeven aan ecologisch adviseurs van ruim 20 landelijk opererende ingenieursbureaus.  De workshops vonden plaats op prachtige locaties (Landgoederen ‘Hof te Dieren’ te Dieren en ‘De Haere’ te Olst) waar naast de ruimte voor een interactief theoretisch deel ook op locatie buiten de praktijk van het veldonderzoek werd toegelicht. Deelnemers waren erg enthousiast over de workshops en scoorde deze in z’n geheel alsmede de mate waarin deze dag tegemoet kwam aan de verwachtingen dan ook met gemiddeld een 8,5!

Ook in 2020  trachten wij wederom een workshop te organiseren. Bekijk hieronder de vooraankondiging of neem vrijblijvend contact met ons op via info@stichtingkleinemarters.nl.

Incompany workshop “Kleine marters: effectenstudie en onderzoek in de praktijk”

Naast de eendaagse workshop op locatie bestaat ook de mogelijkheid om incompany een workshop te laten verzorgen. In gezamenlijk overleg stellen wij een op maat programma samen zodat al uw specifieke vraagstukken zullen worden behandeld en het maximale uit deze workshop wordt gehaald voor uw organisatie. Groepsgrootte is maximaal 10 personen om een effectief interactief karakter van de workshop te kunnen garanderen. 

Interesse voor een op maat gemaakt programma? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@stichtingkleinemarters.nl.

Workshop 2020
Aankondiging Workshop 2020