Soorten

Soorten

De kleine marterachtigen – wezel en hermelijn in het bijzonder – hebben een bijzonder complexe ecologie en heimelijke leefwijze. Daardoor weten we eigenlijk nog maar relatief weinig over hun wel en wee en over hoe we ze optimaal in kaart kunnen brengen en beschermen. Wat we wel weten komt vooral door het pionierende werk van de Britse onderzoekster Carolyn King (Weasels & Stoats; later King & Powell, 2007) en enkele anderen onderzoekers. De beperkte kennis van deze dieren levert juist ook de uitdaging om meer onderzoek te doen, vooral naar hun ecologische rol, die niet onder doet aan bijvoorbeeld die van een wolf, maar op een andere ecologische schaal wordt uitgespeelt. Het zijn de ‘minileeuwen’ van onze natuur, met de enorme kracht en behendigheid die ze kunnen uitoefenen.

Met de volgende onderdelen zetten we enkele wetenswaardigheden van de wezel, hermelijn en bunzing op een rij.

Hermelijn, in dit beeld herkenbaar aan de ontbrekende wangvlekken die de wezel wel heeft. (©E. van Maanen)