Onderzoek

Onderzoek

De SKM ambieert om voort te bouwen op het eerdere basisonderzoek. Onze activiteiten richten zich thans op:

  1. Meer internationale samenwerking met andere onderzoekers met ambitie om kleine marterachtigen beter en structureel in beeld te kunnen krijgen. De SKM werkt hiervoor al samen met onderzoekers uit Zwitserland, Polen en Engeland.
  2. Het verbeteren van detectiemiddelen in samenspel met het beter kunnen duiden van kansrijk habitat.
  3. Onderzoek naar de relatie habitat en het voorkomen van kleine marterachtigen, zowel het aantonen van aanwezigheid als het kunnen maken van een redelijke inschatting van afwezigheid (habitatreferentieonderzoek).
  4. Onderzoek naar de milieufactoren die inwerken op aanwezigheid of afwezigheid van kleine marterachtigen, en daarmee de ecologisch indicatieve functie van de dieren.
  5. Advocatuur voor betere bescherming van en meer onderzoeksaandacht voor kleine marterachtigen.
  6. Vinger aan de pols en onder de aandacht brengen van de mogelijke problematiek van doorvergiftiging met rodenticiden in kleine marterachtigen.
  7. Het toetsen van landschapsbeheer en beschermingsmaatregelen voor versterking van het habitat van kleine marterachtigen, en daarmee hun overleving en aanwas.
  8. Het verkrijgen van meer inzicht in de ecologie van kleine marterachtigen in ons moderne cultuurlandschap.
Onderzoek naar kleine marters betrekt ook meldingen uit het verleden. Zo legde zoogdieronderzoeker Bauke Hoekstra vroeger het voorkomen van deze dieren in Deventer e.o. vast, een van de huidige onderzoeksgebieden van de SKM. (Levende Natuur, 1956).
Fragmenten uit research & development en veldkamp activiteiten voor kleine marters.
Toepassing en effectiviteit van de Mostela-methode vraagt om meer toetsing in het veld. (©J. Mos).
Naast de kleine marterachtigen zelf is het in kaart brengen van prooidieren ook interessant (links een dwergmuis en rechts een grote bosmuis). (©E. van Maanen)