Geen categorie

Op weg naar een betere toekomst voor kleine marters in Nederland.

https://www.zoogdiervereniging.nl/publicaties/2020/zoogdier-jaargang-31-nr4-winter-2020

Vandaag viel de nieuwe Zoogdier – het tijdschrift van de Zoogdiervereniging – op de mat. Op de voorkant prijkt een winterwitte hermelijn als ondersteuning van het artikel wat de Stichting Kleine Marters (SKM) in een consortium van ‘kleine marter’ onderzoekers en enthousiastelingen heeft geschreven. In dit artikel blikken we terug op de grote vooruitgang die we de afgelopen jaren hebben geboekt waaronder de ontwikkeling van succesvolle onderzoekstechnieken, zoals de Mostela en de Struikrover®.
Daarnaast kijken we vooruit. Welke stappen zijn nodig om duurzame populaties van onze drie kleine marters – wezel, hermelijn en bunzing – in Nederland te kunnen waarborgen?

Vanuit een pioniersfase zijn we aangekomen in een fase waar het uitwerken van beschermingsmaatregelen, het doen van gericht ecologisch onderzoek en het vormen van effectief beleid hand in hand moeten gaan. Samenwerking, het delen van kennis en ervaringen en vooral het verbreden van de focus is vanaf nu essentieel zodat we de complexe ecologie van de kleine marters beter leren begrijpen en daar gericht op kunnen acteren.

We hebben hiervoor een concreet stappenplan ontwikkeld waar we ons als SKM samen met de rest van het consortium de komende tijd voor gaan inzetten. 

Artikel in Zoogdier – Jaargang 31 – Nummer 4 – Winter 2020