Publicaties

Publicaties

De volgende publicaties komen van de hand van leden van de Stichting Kleine Marters.

Hofmeester, T. & J. Dekker. 2016. Bunzing. In: Broekhuizen, S. et al. (red.). Atlas van de Nederlandse Zoogdieren – Natuur van Nederland 12. Naturalis Biodiversity Center & EIS Kenniscentrum en andere ongewervelden & Zoogdiervereniging.

Maanen, E. van 2011. Wezel Mustela nivalis: 130-131. In: Douma, T., C. Zoon, T. Bode, H. Mellema, D. Tuitert & M. Zekhuis (red.). De zoogdieren van Overijssel. Profiel Uitgeverij, Bedum.

Maanen, E. van, J. Mos, T. Hofmeester, F. Bilijam, C. van den Tempel, F. van der Knaap & J. Prescher (2015). Inventarisatie van kleine marterachtigen in
De Wieden & Weerribben in het najaar van 2014. Jaarbrief van de Werkgroep Boommarter nr. 21: 49-62.

Maanen, E. van, J. Mos, T. Hofmeester, F. Bilijam, C. van den Tempel, F. van der Knaap & J. Prescher 2016. Waar zijn de kleine marters? Zoogdier 26(1): 1-4.

Maanen, E. van & J. Mos. 2016. Hermelijn. In: Broekhuizen, S. et al. (red.). Atlas van de Nederlandse Zoogdieren – Natuur van Nederland 12. Naturalis Biodiversity Center & EIS Kenniscentrum en andere ongewervelden & Zoogdiervereniging.

Mos, J. van & E. van Maanen. 2016. Wezel. In: Broekhuizen, S. et al. (red.). Atlas van de Nederlandse Zoogdieren – Natuur van Nederland 12. Naturalis Biodiversity Center & EIS Kenniscentrum en andere ongewervelden & Zoogdiervereniging.

Maanen, E. van, J. Mulder, V. Dijkstra & C. Achterberg (2017). Uitzonderlijk vroege geboorte van een hermelijn bij de Weerribben-Wieden. Marterpassen. Jaarbrief van de Werkgroep Boommarter nr. 23: 94-98.

Mulder, J.L. & E. van Maanen (2017). A case of winter reproduction in the stoat (Mustela erminea). An effect of artificial light? Lutra 60 (2): 125-130.